Kundorienterad distributionsstrategi

Flexibel och långsiktig

Med varumärkesspecifika distributionsstrategier vill vi vara där våra kunderna är; i städer, mindre orter och på digitala ytor. Vi samarbetar med många ledande återförsäljare i hela Norden – och har stark digital kompetens i vår organisation, redo för nya distributionsformer.